Havnestyre

Sist oppdatert 22.06.2017
Styreleder

Roar Arntzen

Trondheim

Daglig virke: Daglig leder, Arntzen Propiedad AS samt ulike styreverv

Vara: Oddvar Eide

Nestleder

Monica H. Iversen

Trondheim

Daglig virke: Økonomisjef Personal Banking, Danske Bank

Vara: Gunn Karin Hygen, Trondheim


Styremedlem

Siv Tove Aune

Namsos

Daglig virke: HR- og organisasjonssjef, Statskog SF

Vara: Ingrid Juberg Moe, Levanger


Styremedlem

Svein Eggen

Verdal

Daglig virke: Ulike styreverv

Vara: Gisle Tronstad, Steinkjer

Styremedlem

Trygve Berdal

Snillfjord

Daglig virke:
Daglig leder, Hamos Forvaltning IKS

Vara: Ole Johan Svorkdal, Orkanger


Styremedlem

Gunn Iren Berg Svendsen

Stjørdal

Daglig virke: Daglig leder, Jobzone Trondheim

Vara: Kirsti Venn, Malvik

Styremedlem

Anita Veie

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Anita Bjørnbeth, Trondheim Havn


Styremedlem

Eskil Pedersen

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Ingvar Lorentzen, Trondheim Havn