Forsiden Havna Regelverk og priser Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven

Sist oppdatert 07.09.2017
Trondheim Havn er underlagt Lov om havner og farvann med tilhørende forskrifter.

Lov om havner og farvann
Daværende fiskeri- og kystminister Helga Pedersen med forslaget til ny havne- og farvannslov (Illustrasjonsfoto: regjeringen.no).