Aktuelle nyheter og illustrasjoner

Sist oppdatert 04.11.2016

Visualiseringer


Etterhvert som konsekvensutredningene foreligger, ser vi at  endel av tidligere ideer ikke er gjennomførbare. Illustrasjonene som foreligger er fra en tidlig fase, men likevel tilgjengelig i tråd med dokumentasjon av prosessen.

Videre arbeid


I forbindelse med reguleringsprosessen vil det utarbeides nye illustrasjoner.