Godsstatistikk

Godsvolum pr. Q1 2020

Godsvolumstatistikken viser en liten nedgang i godsvolum pr Q3 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

pr. Q3 2019pr. Q3 2020Endring %
Godsvolum1 921 9211 796 605– 6,5

Godsutvikling 2013 – 2019

Trondheim Havn har hatt en jevn trafikk de siste fem årene, med en vekst fra 2,1 millioner tonn gods i 2013 til 2,7 millioner tonn gods i 2018. Det er først og fremst bulkgods som dominerer godsvolumene over kai i Trøndelag, og de største volumene knytter seg til få men sentrale industriaktører.