Godsstatistikk

Godsvolum pr. Q2 2019

Godsvolumstatistikken viser en liten nedgang i godsvolum pr Q2 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. Dette skyldes først og fremst en nedgang i tørr bulk. Videre er det en positiv utvikling av stykkgods og ro-ro aktivitet.

pr. Q2 2018pr. Q2 2019Endring %
Godsvolum1 353 9731 268 813-6,3

Godsvolum 2018

I 2018 var det 2 748 015 tonn gods over våre offentlige kaier. Dette er en økning på 1,31 prosent sammenlignet med 2017. Kalk står for den største andelen med 980 043 tonn. Landbruksprodukter, tilslag og sement utgjør også en større andel av godsvolumene over kai i Trondheim Havn. Inkludert private kaier utgjør samlet gods 4,7 millioner tonn i 2018.

20172018Endring %
Godsvolum2 712 3572 748 0151,3

Godsutvikling 2013 – 2018

Trondheim Havn har hatt en jevn trafikk de siste fem årene, med en vekst fra 2,1 millioner tonn gods i 2013 til 2,7 millioner tonn gods i 2018. Det er først og fremst bulkgods som dominerer godsvolumene over kai i Trøndelag, og de største volumene knytter seg til få men sentrale industriaktører.