Godsstatistikk

Godsutvikling 2013 – 2019

Trondheim Havn har hatt en jevn trafikk de siste fem årene, med en vekst fra 2,1 millioner tonn gods i 2013 til 2,7 millioner tonn gods i 2018. Det er først og fremst bulkgods som dominerer godsvolumene over kai i Trøndelag, og de største volumene knytter seg til få men sentrale industriaktører.

Endelige tall for 2020 er foreløpig ikke klare.