Gjestehavner i Trondheim

Sist oppdatert 02.05.2019

De aller fleste båtplassene i Trondheim administreres av Trondhjems Seilforening og Trondheim Båtforening. Trondheim Havn tilbyr korttidsopphold for fritidsbåter følgende steder:
  • Fosenkaia gjestehavn (10 plasser)
  • Skansen gjestehavn (Ila) har redusert kapasitet*
*På grunn av nødvendig vedlikehold av flytebrygge ved Skansen Gjestehavn (Ila) vil det i en periode fremover fra tidlig september 2018, kun være mulig å fortøye ved Bølgedemperen. Det vil også være begrenset adgang for strømtikobling.

Begge gjestehavnene har uttak for vann og strøm, samt containere for håndtering av avfall.

Visste du at du kan betale gjestehavnplass med mobilen? 
Last ned GoMarina for å betale for oppholdet i gjestehavna. Du finner også betalingskonvolutter og fortøyningsbevis i informasjonsboksen på kaikanten.

GoMarina fra Appstore | GoMarina fra Google Play

Skansen gjestehavn (markert med rødt) ved Skansen seilbåthavn.

Sanitæranlegg


Trondheim Havn har avtale om sanitæranlegg og sanitærtjenester ved to steder, Ila og Brattøra/Pir II.

Sanitæranlegg, Ila
Vaskemaskin, tørketrommel, dusj og toalettfasiliteter.

Adgang til sanitæranlegg kjøpes via GoMarina app. Ved gjestehavn på Ila vil du kun få tilgang til det tilhørende sanitæranlegg på Ila. Ved kjøp mottar du en firesiffers pinkode til bruk ved inngang til sanitæranlegget. Du har adgang til sanitæranlegget i 5 døgn fra kjøpstidspunkt. Sanitæranlegget ligger i samme bygg som Redningselskapet, i Nedre Ila 8.
Sanitæranlegg, Pir II

Toalett, dusj, kjøkken og TV-rom.

Adgang til sanitæranlegg kjøpes via appen GoMarina. Ved gjestehavn på Fosenkaia vil du kun få tilgang til det tilhørende sanitæranlegg på Shell, Brattøra. Ved kjøp mottar du en firesiffers pinkode til bruk ved inngang til sanitæranlegget. Du har adgang til sanitæranlegget i 5 døgn fra kjøpstidspunkt. Sanitæranlegget er tilknyttet Shell Bensinstasjon på Pir II.Priser for korttidsleie

Båtplassene i gjestehavnene kan disponeres gratis i to timer mellom kl. 08:00 og 20:00 på hverdager, og mellom kl. 08:00 og 14:00 på lørdager.

Utover de to timene betales en havneavgift på for hvert påbegynte døgn på kr. 250 inkl. strøm. 

Priser for langtidsleie

Gjestebryggene er tilgjengelige for overvintrende fra september til mai. Bruk søknadsskjema eller ta kontakt med trafikkinspektør Roar Johnsen for å søke om plass. Priser for 2018:
  • Inntil 15 m: kr. 1 850/måned
  • 15-20 m: kr. 2 900/måned
  • 20-25 m: kr. 4 600/måned
Strøm kommer i tillegg, basert på faktisk forbruk.

Avfallshåndtering belastes med kr 100/måned.

For langtidsleie av kaiplass (september–mai) hos Trondheim Havn benyttes søknadsskjema.

Rutiner

Båter som benytter gjestebryggen ulovlig/ikke betalt avgift vil bli tauet vekk for eiers regning.

Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte havnevakta over VHF på kanalene 14 og 16 eller via telefon på 911 12 600.