Gamle bybro

Sist oppdatert 16.06.2009
Gamle bybro
Gamle bybro (Foto: Roy Paulsen).
 Byggeår
1861
 Seilingshøyde 7,6
 Seilingsbredde
8,5
 Seilingsdybde 5,0
 Bredde kjørebane
5,5
 Akseltrykk (tonn)
1
 Type
Kjørebru