Bruer i Trondheim

Sist oppdatert 26.03.2014
Dette er en oversikt over de sentrumsnære bruene i Trondheim, sortert geografisk fra sør mot nord. Se for øvrig bruåpningstidene.

  Seilings-
høyde (m)
Seilings-
bredde (m)
Seilings-
dybde (m)
Bredde
kjørebane (m)
Akseltrykk
(tonn)
Type Byggeår
Stavne bru 8,4     4,0 6 Gangbru 1994
Ceciliebrua 10,0 26,0   9,7 10 Kjøre-/gangbru 2000
Nidareid bru 4,8 21,0 4,0 4,0 6 Gangbru 1963
Gangbrua v/Stadion 4,0 10,0 4,2 3,4 6 Gangbru 1994
Elgeseter bru 14,3 22,5   16,3 10 Kjørebru 1951
Gamle bybro 7,6 8,5 5,0 5,5 1 Kjørebru 1861
Bakke bru 6,1 16,8 5,5 10,5 10 Kjørebru (hevbar)
1931
Verftsbrua 6,0 12,5   4,5   Gang-/sykkelbru 2003
Brattørbrua 4,5 11,5 4,0 9,0 10 Hevbar 1939
Jernbanebrua 4,6 13,5 4,7 12,0 10 Hevbar 1950
Ravnklo bru 4,9 18,0 7,0 5,0 10 Kjørebru 1882
Skansen bru 4,0 22,0 2,8 16 Hevbar 1919
Nidelv bru 6,0 24,0 6,5 10,0 13 Hevbar 1973
Pirbrua 6,0
14,0
  14,0
  Hevbar 2009

De oppgitte seilingshøyder og -dybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer som er 0,74 m over sjøkartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde (i forhold til tidevann) er angitt i seilingsleden ved hver bru:

Seilingshøyde Skansen bru
Gjeldende seilingshøyde under Skansen bru vist ved skilt i Kanalen.

Se også