Forsiden Havna Bruåpningstider

Bruåpningstider

Sist oppdatert 19.12.2018
Skansen bru

Skansen Bru og Svingbrua 

Åpning av Skansenløpet avhenger av togtrafikk samt morgen- og ettermiddagsrush for gående og syklende. NB! Eget tidspunkt for søndager og helligdager.

Skansen bru kan normalt heves (og Svingbrua svinges) innenfor følgende tidsrom:
  • 06:00 – 06:35
  • 09:05 – 09:25
  • 12:05 – 12:35
  • 14:05 – 14:25 / 14:00 - 14:25 (søndager/helligdager)
  • 17:40 – 18:00
  • 19:05 – 19:35
  • 21:10 – 21:35
  • 22:10 – 22:30
For åpning, kontakt Bane NOR på telefon 916 72 766 / VHF 74 minimum 15 minutter før åpningsslutt.

Se Trafikkmeldinger hos Vegtrafikksentralen for oppdaterte meldinger om Svingbrua.

Kanalhavna og Elvehavna

Bruåpning til Kanalhavna/Elvehavna skjer etter bestilling. Åpning av bruene inn til Kanalhavna/Elvehavna må bestilles hos havnevakta minimum 24 timer før ønsket åpning.

Bruk dette skjemaet for å søke om bruåpning av Nidelv bru og Pirbrua,  og kontakt havnevakta på tlf. 911 12 600.

Meld fra når du må passere

Vi oppfordrer båtførere som planlegger å benytte anledningen til å passere ved bruåpning til å melde fra til Havnevakta på tlf: 911 12 600 minimum 15 minutter før åpningsslutt.