Brattørbrua

Sist oppdatert 16.06.2009
Brattørbrua
Brattørbrua.
 Byggeår
1939
 Seilingshøyde 4,5
 Seilingsbredde
11,5
 Seilingsdybde 4,0
 Bredde kjørebane
9,0
 Akseltrykk (tonn)
10
 Type
Kjørebru med rullende (bevegelige) bruklaffer

Se for øvrig egen side for bruåpningstider.