Forsiden Havna Våre havner Trondheim Båtutsettingsplass

Båtutsett

Sist oppdatert 23.04.2018
I Trondheim Havn finner du utsettingsplasser for småbåter to steder: på Nyhavna og ved Skansen park i Ila. De er offentlige, og kan brukes fritt.

Båtutsett Nyhavna
Båtrampen langs Floridakysten, på Nyhavna-siden av Nidelvas utløp.
Båtutsettingsplass i Ila
Båtutsettingsstedet i Ila er i enden av Skansen park, mellom jernbanebrua og restauranten Lille Skansen (og seilbåthavna). Her skimtes nedkjøringsrampen midt i bildet.