Forsiden Utvikling Kalkanlegg Verdal

Verdal: Anlegg for utskipning av kalkprodukter

Sist oppdatert 20.07.2015
Tromsdalen
På befaring i kalkbruddet i Tromsdalen i Verdal kommune.
Verdalskalk AS har anløp 3-4 ganger per år av skip på denne størrelsen for lasting på kalkkaia. «Kalken» er den desidert største brukeren av havneanleggene i Verdal. Av ca. 1 million tonn kalkstein som ble hentet ut i bruddet i Tromsdalen i 2012 ble ca. 600 000 tonn kalksteinsprodukter skipet fra Verdal havn til forskjellige destinasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Én million tonn i året er imponerende nok, men kalkforekomsten i Tromsdalen er stor nok til å tillate en slik uttakstakt i over 7 000 år. Verdalskalk, som drifter kalkbruddet i Tromsdalen, planlegger å intensivere uttakene betydelig i årene fremover, noe som forsterker behovet for økte kaifasiliteter i havna på Verdal.

Trondheim Havn er i gang med et forprosjekt for å vurdere mulighetene for å utvide dagens kalkkaianlegg med nye fortøyningspunkter. Dette vil tillate anløp av skip i størrelsesordenen 35-60 000 dødvekttonn (ca. 200 m lange, med 12 m på dypgående). Et eventuelt nytt anlegg må dimensjoneres for å kunne håndtere inntil 4 millioner tonn kalksteinsprodukter per år. I forprosjektet gjennomfører vi prosjektering, og utarbeider konkurransegrunnlag og kostnadskalkyle for prosjektet.

Odd Martin Holmsberg
Avdelingsleder ved Trondheim Havn Verdal, Odd Martin Holmberg, ved et bulkskip som laster kalk med destinasjon Uruguay.