Utvikling og prosjekter

Sist oppdatert 04.12.2017
Trondheim Havn er involvert i mange prosjekter, som både er store og små i omfang. På denne siden finner du et utvalg av noen av dem. 

Fremtidige knutepunkter
for sjøtransport er vårt viktigste fokus i fremtidsplanleggingen. Med utgangspunkt i et tverrpolitisk mål om å overføre gods fra vei til bane og båt arbeider Trondheim Havn for å konsentrere gods gjennom sterke knutepunkter ved sjøen, med god tilknytning til både bane og vei. En havneutbygging av Grønøra Vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i arbeidet med dette.


Uterom Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon er en plan for omforming av utearealene i området.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA er et samarbeidsnettverk for aktører i trøndelagsregionen som drar nytte av cruiseanløpene i Trondheim. Nettverket arbeider for økt cruisetrafikk. Vi har vært en sentral pådriver i nettverket.

Det nye utskipningsanlegget for kalkstein på Verdal er et samarbeid som Trondheim Havn har med Norcem og Verdalskalk. Les mer i lenken om anlegget som vil gjøre det mulig å øke uttak og utskipning av den unike kalkforekomsten som finnes i Tromsdalen, Verdal. I denne artikkelen kan du lese mer om når man forventer å sette i gang arbeidet.

Den nye tømmer- og flerbrukskaia på Namsos har offisiell åpning i starten av 2018, og har allerede begynt å ta imot tømmerbåter. Økt areal vil tillate større skip og mer effektiv utnyttelse av regionens omfattende tømmerressurser, og forenkle håndteringen av skogsvirke inn og ut av området.