Forsiden Havna Skipstrafikk Rute- og linjeoversikt

Rute- og linjeoversikt

Sist oppdatert 05.04.2018
Ovenfor finner du en oversikt over ruter og linjer som anløper Trondheim havn med gods. Ruter er faste etter tidspunkt, og er lastet med stykkgods. Linjer anløper regelmessig forutsatt last (stykkgods), og har følgelig et markedsstyrt anløpsmønster. I tillegg kommer løsfart i form av bulkbåter etter behov (korn, sand, sement, koks osv.).

Persontransport


Rute Rederi Frekvens Type
Trondheim–Vanvikan FosenNamsos Sjø
Kontinuerlig Hurtigbåt
Trondheim–Rørvik/Fosen FosenNamsos Sjø Kontinuerlig To ferjer
Trondheim–Frøya–Kristiansund Kystekspressen
Kontinuerlig
Hurtigbåt
Bergen–Kirkenes Hurtigruten Daglig Hurtigruter