Forsiden Utvikling Miljø Renere havn

Renere havn

Sist oppdatert 19.12.2013
Renere havn - tiltaksområder
Sjøbunnoppryddingsprosjektets tiltaksområder i Trondheim havn.
Renere havn er et prosjekt ledet av Trondheim kommune som skal utarbeide en tiltaksplan for håndtering av forurenset sjøbunn i havnebassenget i Trondheim.