Forsiden Havna Regelverk og priser

Regelverk og priser

Sist oppdatert 18.10.2017

Havneregulativ 2017

I havneregulativet finner du informasjon om

  • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS
  • alminnelige vilkår for tjenester ved våre havner
  • kaivederlag
  • varevederlag
  • kran- og maskintjenester
  • fortøyningsbistand ved hvert havneområde
  • avfallsmottak
  • korttidsleie av arealer
  • strøm og vann
  • snuhavnvederlag

Trykk på bildet til høyre eller last ned havneregulativ for 2017 her.
NB! Egne fortøyningspriser i Trondheim. Se Trondheim Boatmans prisliste her.

Se egne betingelser for bruk av Trondheim Havn Verdal her.
 


Havneregulativ 2016


       
I tillegg følger fortøyningsselskapet Trondheim Boatmans egne priser for fortøyning.