Omdømme

Sist oppdatert 08.01.2013
Trondheim Havn benytter aktivt omdømmeundersøkelser i arbeidet med å styrke sin strategi og for å prioritere riktig overfor kunder, politikere, media og egne medarbeidere. Til høyre kan du laste ned alle undersøkelsene vi har foretatt siden 2008.

Ferskeste omdømmeundersøkelse ble gjennomført i november 2012 av Faveo Prosjektledelse. Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 820 respondenter, deriblant politikere, media, vareeiere, leietakere, transportører og øvrig næringsliv. I alt 268 svar kom inn, noe som gir en svarprosent på 32.

Hovedtrekk

  • 6 av 10 mener at Trondheim Havns kjernevirksomhet er havnedrift og sjøtransport
  • 7 av 10 har et godt totalinntrykk av Trondheim Havn
  • 6 av 10 har ganske stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn
  • 2 av 3 mener sjøveien er best rustet av transportformene til å håndtere en forventet tredobling i godsmengdene
  • 6 og 10 mener at en kombinasjon av byutvikling og havnedrift vil være det beste for utviklingen av havneområdene
Totalinntrykk 2012
Totalinntrykk av Trondheim Havn, fordelt på interessentgrupper (1-5, hvor 5 er best).
Best rustet transportform 2012
65 % mener at sjøveien er den av transportformene som er best rustet til å håndtere en forventet tredobling i godsmengdene i tiårene som kommer.
Fremtidig utvikling av havneområdene 2012