Omdømme

Sist oppdatert 07.08.2017
Trondheim Havn benytter aktivt omdømmeundersøkelser i arbeidet med å styrke sin strategi og for å prioritere riktig overfor kunder, politikere, media og egne medarbeidere. Til høyre kan du laste ned alle undersøkelsene vi har foretatt siden 2008.

Ferskeste omdømmeundersøkelse ble gjennomført i november 2015 av Norfakta Markedsanalyse. Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 947 respondenter, deriblant politikere, media, vareeiere, leietakere, transportører og øvrig næringsliv. I alt 316 svar kom inn, noe som gir en svarprosent på 33.

Hovedtrekk fra omdømmeundersøkelsen 2015

  • Trondheim Havn har generelt sett godt omdømme.
  • Best omdømme har Trondheim Havn når det gjelder kompetanse innen sitt fagfelt.
  • Respondentene oppfatter at Trondheim Havn har en tydelig leder og er veldrevet og profesjonell.
  • Transportører gir Trondheim Havn generelt sett lavest score av alle målgruppene.

Generelle omdømmeelementerHåndtering av fremtidig godsmengde

72 % mener at sjøveien er den av transportformene som er best rustet til å håndtere en forventet tredobling i godsmengdene i tiårene som kommer.