Om Trondheim Havn IKS

Sist oppdatert 20.07.2016
Du finner ikke en eldre institusjon i Trondheim enn havna. Havna og byen vokste frem sammen, i et gjensidig avhengighetsforhold. Trondheim fikk sin første havnefogd på 1600-tallet, før byen engang hadde politimester, men tradisjonen til havna går helt tilbake til den dagen Olav Tryggvason grunnla byen her.
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, Namsos og Frøya.Vi forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene.

Vår strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringsliv, byutvikling og miljø.

Målsettingen for vår virksomhet er å utgjøre et konkurransedyktig tilbud for brukerne i regionen. Derfor ser vi også fremover, blant annet gjennom arbeidet med fremtidige knutepunkter for regionen.

I dag er vi over 50 flotte medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver innen alt fra havnedrift til eiendomsforvaltning.Kart over havnene som ivaretas og driftes av Trondheim Havn IKS.