Siste nytt fra Trondheim Havn


En unik avtale mellom Samskip Nor Lines, Egil Ulvan Rederi og Ranheim Paper & Board bidrar til over 500 færre trailere på veiene det neste året.
IMG_6286.jpegHavna er en viktig del av Trondheims handels- og kulturhistorie, og lørdag inviteres byens befolkning til en kulturminnedag i sjøfartens tegn.
Kystlaget.jpg
Trondheim Havn inviteres fra tid til annen til samarbeid om utviklingsprosjekt i Trøndelag. Ny virksomhetsstrategi og arealplan er under utarbeiding og vil være førende for videre satsing i regionen.
Kart-Thumb.jpgNyhavna står overfor store endringer i årene som kommer. Med en ny byplanlegger på laget har Trondheim Havn styrket selskapets kompetanse i arbeidet og prosessen med byutvikling på Nyhavna.
1415-Tefre.JPGLørdag 1. september ble Trondheim maraton arrangert. Dessverre ble løpet ødelagt for enkelte av deltakerne da Svingbrua på Skansen ble åpnet. Adressa har kommentert denne hendelsen, og Trondheim Havn er omtalt til å ha en rolle.
1417-Skansen bru.jpgI forbindelse med arbeidet med å etablere et utskipningsanlegg for kalkstein på Verdal, vil det gjennomføres mudringsarbeid på området utover høsten og i vinter.
IMG_2421.JPGI forkant av arbeidet i sjøen som vil foregå på havna i Verdal en tid fremover, ble aktører i havna invitert til informasjonsmøte. Forutsigbarhet i forbindelse med anløp var på agendaen, og Småbåtforeningen fikk også en status om hva som skjer videre.
IMG_2418.JPGSignaturen fra fire havnedirektører formaliserer utvidelsen av Kysthavnalliansen. Med 34 kommuner i ryggen blir alliansen en enda mer kraftfull og viktig støttespiller for vekst og verdiskaping i de viktigste kystnæringene i Midt-Norge.
1411-Kysthavnalliansen_signering3.jpgKlokken 20.30 på tirsdag vil det være bruåpning av Pirbrua og Nidelv bru. Husk å kontakte havnevakta i forkant dersom du ønsker å passere med båt.
1410-Nidelv bru.jpg
Under Trondheim Gatekunstfestival vil ulike prosjekter og utstillinger fargelegge havne- og industriområdet på Ila.
DSC_0360.JPGVis nyheter