Siste nytt fra Trondheim Havn


Tirsdag ettermiddag kunne flere observere ubåten som kom til overflaten utenfor Trondheim. Den er norsk og er i Trondheimsfjorden for å øve med mannskap.
HNoMS_Ula_(S_300).jpg
Havnelovutvalget har presentert sitt forslag til ny havne- og farvannslov hos samferdselsministeren.
havneogfarvannsutvalg2.jpg
Fra og med i år skal Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA markedsføre Frøya som cruisedestinasjon i Trøndelag.
Titran-Froya-RUA-7494-2836361.jpgEtter to uker med øvelser i farvannet rundt Bergen, anløper to NATO-fregatter Trondheim lørdag for å få forsyninger og forberede seg på nye oppgaver i Østersjøen.
nielsjuel.jpgTrondheim Havn inviterte denne uken sentrale samlastere og matvareprodusenter til et seminar om godsfrakt på Hurtigruten. Nor Lines var invitert til å presenterte sin service på Hurtigrutens daglige avganger, og kvalitet blant ekspeditørene langs kysten ble blant annet løftet frem. Initiativet ble godt mottatt av næringen, og det viste seg at flere av de store aktørene ser potensiale i Hurtigturen de ikke kjente til tidligere.
Frokostseminar2.jpgProsjektet for utskipningsanlegg for kalkstein på Verdal fortsetter, og nå inviteres disse fem entreprenørene til å levere inn sitt tilbud.
dagens_havneanlegg_verdal.jpgKystverket skal i 2018 dele ut 75 millioner kroner i tilskudd til sjøbaserte godsruter. Nå inviterer de redere, havner, speditører og andre interesserte til informasjonsmøte i Trondheim.
fra-vei-til-sjo-ill_trondheim_havn.jpgTrondheim Havn IKS foretar høring på utkast til ny lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Trondheim Havn IKS (Ordensforskriften). I tilknytning til denne høringen er det utarbeidet to dokumenter: Utkast til lokal ordensforskrift, samt et høringsdokument.
1352-trondheimhavn.jpgTirsdag denne uken ble det nye anlegget offisielt åpnet ved kaien på Verdal. Det sikrer en effektiv og formålstjenlig drift, som skal betjene hele landbruket i Midt-Norge med gjødsel og ensileringsmidler. Godt samarbeid mellom flere aktører gjorde det hele mulig.
Åpning_Felleskjøpet1.jpgStiftelsen Norsk maritim kompetanse har tildelt prisen for Årets maritime lærebedrift 2017 til rederiet Egil Ulvan Rederi AS, som holder til i Trondheim.
Haugesundkonferansen.JPGVis nyheter