Forsiden Nyheter Vil feilsøke transportkjeden, og bringe mer gods på sjø
5. oktober 2017

Vil feilsøke transportkjeden, og bringe mer gods på sjø

Kystlastprosjektet er et samarbeidsprosjekt for å finne bakgrunnen til at enkelte kunder velger å frakte sine varer på vei fremfor sjø. Onsdag møttes noen av partene i Trondheim.


Det er Sandnes havn som har startet prosjektet Kystlast, hvor havner, rederier og alle aktører i transportkjeden skal samarbeide for å finne konkurransedyktige løsninger for konkret sjøtransport. Hvorfor forsvinner noe gods over på vei? Og hva kan man gjøre for å skape gode løsninger, slik at kunden velger å frakte sitt gods på sjøveien?

– Havnene vet mye om generell godsmengde på sjø, vei og bane, men for lite om hvorfor vi mister de konkrete lastene sier Thor Thingbø, havnesjef i Sandnes og initiativtaker til prosjektet, til Shortsea Shipping

Aktørene har bare ansvaret for sin lille del og det er ofte liten tilbakemelding på hvorfor det konkrete transportoppdraget går på vei.

Øker konkurranseevnen

Prosjektet skal begrense seg til å undersøke konkrete laster mellom kystbyer, inkludert utlandet, hvor konkurransen med bil er stor. Var det pris, eller andre hensyn, som medførte at kunden valgte vei foran sjøtransport?


Hvorfor valgte den aktuelle kunden å ta lasten på vei? Dette ønsker Kystlast-prosjektet å finne ut av. Fra venstre: Terje Frengen, Terje Svendsen og Åge Skjølstad. Til stede på møtet var også Svein Kåre Aune.

– Et tiltak som er viktig i konkurransen mellom vei og sjø er at vi forenkler prislisten slik at det blir enklere å prise forsendelser, skriver leder for havnedrift i Bergen og Omland havnevesen, Nils Møllerup, på Bergen havns nettsider. 

Prosjektets hovedaktiviteter er:
1. Finne aktuelle laster i konkurranseflaten med lastebil
2. Analysere lastene
3. Finne gode løsninger
4. Beskrive god praksis for kystlast med gode eksempler
5. Definere tiltak for økt konkurranseevne for sjøveien

Prosjektet mottar støtte fra Kystverket og vil pågå høsten 2017

Havnene som deltar er Sandnes (prosjekteier), Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Moss, Trondheim, Ålesund. Videre også deltar Nor Lines, Norske havner og Kystrederiene.