Forsiden Nyheter Tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø
9. februar 2017

Tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø

I februar inviterer Kystverket til informasjonsmøter i Oslo og Bergen i forbindelse med tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø.


Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å legge til rette for mer gods på sjø med formål om å redusere miljømessige og andre samfunnsmessige belastninger fra godstransport på det norske vegnettet.

Hvem kan søke?


Redere som er etablert innen EØST-området med skip som er registrert i et EØS-land, kan søke om støtte til etablering av nye ruter. Forutsetningen er at prosjektet bidrar til å flytte vegtransport over på sjø. Dette gjelder både sjøtransporttilbud mellom norske havner og mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området.

Informasjonsmøter om tilskuddsordningen


Kystverket som har ansvar for ordningen, inviterer aktører som er interessert i å skape eller å bruke nye sjøtilbud, herunder rederier, kunder, havner, speditører og transportører, til to informasjonsmøter i februar:


Se også Kystverkets side om tilskuddsordningen.