Forsiden Nyheter Stilling ledig: Havnedirektør
13. oktober 2017

Stilling ledig: Havnedirektør

Trondheim Havn IKS søker ny toppleder til å utvikle virksomheten.Trondheim Havn IKS søker ny toppleder til å utvikle virksomheten. Du evner å tenke strategisk, har god samfunnsinnsikt og god rolleforståelse. Du er en tydelig kommunikator med et stort engasjement og har en sterk vilje til å ta lederskap i krevende prosesser. Du gjennomfører endringer på en balansert måte med en god porsjon klokskap. Som havnedirektør evner du å skape gode løsninger og prosesser i samspill med eiere, kommersielle interesser og aktører innenfor by- og samfunnsutvikling.  

Som et stort havneselskap i Midt-Norge er Trondheim Havn IKS en viktig samarbeidspartner for kunder og næringsliv i regionen. Selskapet skal legge til rette for effektiv, rasjonell og sikker drift og utvikling av de offentlige havnene i eierkommunene. Vi forvalter store verdier og eier betydelige eiendommer som skal transformeres fra havn og industri til byformål.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle selskapet videre
 • Videreutvikle vårt lederteam i å drive helthetlig strategisk styring og forretningsutvikling i tett samspill med ansatte, tillitsvalgte og andre aktører
 • Tilrettelegge for effektiv drift og utvikling av havnevirksomheten
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • Fremme kunnskapen om og forståelsen av havnen og sjøtransportens betydning i våre omgivelser  
 • Tett og nært samarbeid med styret, deltakelse i aktuelle og relevante fora, arbeidsgrupper og prosjekter  
 • Bygge godt omdømme og en profil som en langsiktig og profesjonell infrastruktureier

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse og solid ledererfaring Erfaring fra ledelse i skjæringspunktet mellom kommersiell og offentlig virksomhet  
 • God rolleforståelse, strategisk og taktisk evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og eierinteresser innenfor selskapets rammebetingelser
 • God forståelse for et vidt spekter av fagområder, herunder juridiske, forvaltningsmessige, økonomiske, tekniske og maritime fag  
 • Utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser
 • Erfaring fra omdømmebygging og mediehåndtering   
 • Fremstår som en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt 
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og spennende topplederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i utviklingen av havnevirksomheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
  

Kontaktpersoner og søknadshåndtering


I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For ytterligere informasjon og for å søke stillingen, se www.headvisor.no. Våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon om Trondheim Havn IKS kan også styrets leder, Roar Arntzen, kontaktes på tlf. 930 58 500.

Søknad og CV sendes snarest og senest innen 22. november 2017.


Søk på stillingen her.
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, Frøya og Namsos. Selskapet har ca 50 ansatte, forvalter, videreutvikler havnevirksomheten og er en stor eiendomsbesitter i disse kommunene. Det interkommunale selskapets formål er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet og gjennom dette skape forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Du finner mer informasjon i årsrapporter og selskapsavtale på www.trondheimhavn.no.