Forsiden Nyheter Status for reguleringsplan, Grønøra vest
4. mai 2017

Status for reguleringsplan, Grønøra vest

I april utløp høringsfristen for reguleringsplanen for Grønøra vest. Det er kommet mange høringsuttalelser til Orkdal kommune, som også Trondheim Havn går gjennom for å vurdere hvordan planen kan forbedres.


17.februar ble reguleringsplanen for industri- og havneområde på Grønøra vest sendt ut på høring etter første gangs behandling i Orkdal kommunes hovedutvalg for forvaltning 8.februar.

På forespørsel ble den opprinnelige høringsfristen 31.mars utsatt til 21. april. I alt mottok Orkdal kommune 14 høringsuttalelser innen fristen, mens ytterligere en høringsuttalelse er ventet inn fra Fylkesmannen. Innspillene vil bli gjennomgått av kommunen før planen kan sluttbehandles.

Trondheim Havn er nå i gang med å gjennomgå høringsuttalelsene og å svare ut aktuelle problemstillinger med formål å få klart en revidert plan i samarbeid med kommunen.

Reviderer planverk


Det er gjennomført en revisjon av utredningen av anadrom fisk og ål, med et bredere kildegrunnlag. Utredningen ble ettersendt til Fylkesmannen og naturvernorganisasjonene før høringsfristens utløp, og kan sees her. Det vil også bli sett ytterligere på trafikk og avbøtende/kompenserende tiltak.

Orkdal kommune ønsker å avvente sluttbehandling av planen til kommunedelplan for næring er klar. Denne er i skrivende stund under utarbeidelse og politisk behandling er ventet til høsten.

Hvor kan du følge planprosessen?


Trondheim Havn har siden oppstarten av prosjektet i 2013 lagt alle offentlige plandokumenter, analyser og undersøkelser tilgjengelig på nettsidene.  Her vil også nytt planverk og informasjon oppdateres fortløpende etter hvert som det blir klargjort.

Har du problemer med å få opp siden eller dokumenter? Ta kontakt med webredaktør Birgit Thorsen. Følg oss også gjerne på Facebook for siste nytt om reguleringsprosessen.

Se også Orkdal kommunes nettsider. Her finner du også de samme plandokumentene.

Se flere nyheter om regionhavn Orkanger