Forsiden Nyheter Søker tilskudd til landstrøm
15. september 2016

Søker tilskudd til landstrøm

I dag leverte Trondheim Havn søknad om støtte til utbygging av landstrømsanlegg. Om alt går som håpet, kan anlegget stå ferdig til sommeren 2018.


Enova utlyste i mai en egen tilskuddsordning for landstrømsanlegg for norske havner. Formålet med landstrømsprogrammet er å bidra til økt energieffektivitet og redusere klimagassutslipp når skip ligger til kai. Med en total liggetid i løpet av året på mellom 2500 og 3000 timer, er det i første omgang Hurtigruten som vil betjenes av et landstrømsanlegg i Trondheim Havn.

Store samfunnsgevinster med landstrøm


I følge rapporten «Landstrøm – en mulighetsstudie» som ble sluppet i august i år, er det både er gode miljømessige og samfunnsøkonomiske grunner til å vri sjøtransporten over fra dieseldrevet energi til landstrøm.

Studien som er utført i samarbeid mellom Siemens, Bellona, NELFO og Elektroforeningen viser at innføring av landstrøm for gods- og cruisetrafikk kan redusere:

• CO2 med 356 000 tonn som tilsvarer 5 prosent av CO2 utslippene fra personbiltrafikk.

• PM med 678,7 tonn som tilsvarer partikkelutslippene fra personbiltrafikken.

• SOx med 23,6 tonn som tilsvarer svovelutslippene fra personbiltrafikken.

• NOx-utslipp med 7072 tonn som tilsvarer 58 prosent av NOx-utslippene fra personbiltrafikken.

Landstrøm betyr også reduserte drivstoffkostnader for rederiene med hele 296 millioner kroner i året, i følge studien. Men det er ikke bare miljøet og rederiene som kan tjene på landstrømsanlegg. Utbygging av landstrøm og elektrifisering av kysttrafikken kan potensielt generere bortimot 1500 årsverk knyttet til teknologi- og entreprenørbransjen. Ringvirkningene i og utenfor den direkte leverandørkjeden gir et betydelig vekstpotensiale, i følge studien.

Enova vil gi tilbakemelding på søknadene ved utgangen av året.

Se mer om Enovas tilskuddsordning for landstrøm her.


Siste frist: Fagansvarlig for tegningsarkiv mv. Tor Erik Svorkås og teknisk sjef Geir-Ove Sumstad var klare til å trykke "send inn søknad" etter måneder med planlegging og organisering for landstrøm.