Forsiden Nyheter Skal utvikle ny miljøindex for skip
11. august 2017

Skal utvikle ny miljøindex for skip

Med støtte fra Innovasjon Norge og Kystverket, har Trondheim Havn slått seg sammen med flere norske havner om å utvikle en egen metode for miljødifferensiering. Målet er å redusere negative miljøeffekter av cruiseanløp.


Ved hjelp av miljødifferensiert havneavgift, håper havnene å oppmuntre til mindre utslipp fra skip som ligger til kai. I samarbeid med klassifikasjonsselskapet DNV GL skal havnene utvikle et verktøy som kartlegger miljøpåvirkning under kailigge og beregner en miljøscore (Environmental Port Index) for hvert skip. Det skal lønne seg å få en god score, i følge prosjektleder Even Husby i Bergen og omland havnevesen.

– Målet er å oppmuntre rederiene til å velge gode miljøløsninger. Det vil havnene gjøre ved å lønne skipene som er best på dette ved å gi reduserte avgifter, forteller Husby i en pressemelding.

I første omgang tar prosjektet utgangspunkt i behovet til de sentrale og store cruisehavnene i Norge, men løsningen vil etterhvert bli gjort tilgjengelig for alle havner som ønsker å ta i bruk verktøyet.

Prosjektdeltakere:

Havner
 • Bergen og Omland Havnevesen (BOH)
 • Stavangerregionen Havn
 • Autland Havnevesen
 • Stranda Havnevesen
 • Ålesundregionens Havnevesen
 • Trondheim Havn


Andre organisasjoner

 • DNVGL
 • Cruise Norway
 • Cruise Europe
 • Innovasjon Norge
 • Kystverket
 • Norske havner