Forsiden Nyheter PEAB ser på mulighetene for fremtidig autonom grustransport
13. september 2017

PEAB ser på mulighetene for fremtidig autonom grustransport

Trondheim Havn tilrettela tirsdag denne uken for et møte mellom PEAB Asfalt og ASTAT der partene undersøkte muligheten for å bruke autonome båter til å frakte gods i Trondheimsfjorden.


Fakta om ASTAT
  • ASTAT: Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden. 
  • ASTAT-prosjektet kom i gang 16. mai 2017 og løper til mars 2019.
  • Målet er å undersøke muligheten for å benytte mindre, batteridrevne og autonome skip til å frakte gods langs Trondheimsfjorden.
Under møtet ble PEAB Asfalt introdusert for ASTAT-prosjektet, med tanke på å ha autonom sjøtransport av grus som innsatsvare til asfaltproduksjon. PEAB Asfalt får i dag to ulike innslag grus fra Verrabotn til Pir II med fem ukentlige anløp, hvorav hver skipning er på mellom 1500 til 1700 tonn. 

Innen ti år vil flåten som i dag befrakter grus for asfaltselskapet, være kassert. Derfor var introduksjonen om prosjektet til ASTAT om selvkjørende båter interessant for PEAB.

 
Det var god stemning rundt bordet da fremtidens logistikkløsninger ble diskutert. Ann Iren Holm Rise, Trondheim Havn IKS; Håvard Nordahl, SINTEF Ocean; Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean; Behzad Armingohar, PEAB Asfalt; Gaute Grankvist PEAB Asfalt; Ivar Ulvan, Kystrederiene / Egil Ulvan Rederi

ASTAT-prosjektet undersøker altså muligheten for å introdusere ubemannede transportskip i Trondheimsfjorden. Et autonomt, elektrisk skip som kan bringe gods over fjorden uten lokalt utslipp, og gjennom dette tar prosjektet sikte på å flytte gods fra vei til sjø, og dessuten erstatte eldre skip i daglig drift.

Prosjektet kom i gang 16. mai 2017, og skal frem til mars 2019 lage en overordnet design av skip og støttesystemer, og gjennom dette kunne utføre en kostnad-nytte-analyse, som utvilsomt vil være interessant for aktørene som jevnlig frakter gods over fjorden. En forutsetning for prosjektet vil være at det er konkurransedyktig med dagens prisbilde og fremføringsevnen er like god eller bedre enn tradisjonell skipsfart.


PEAB Asfalt setter pris på å bli involvert i forskningsprosjekt som kan effektivisere deres logistikk og drift.

Et grønt fotavtrykk i større infrastrukturprosjekter blir stadig viktigere, og ved at PEAB involverer seg i slike mulighetsstudier, står de bedre rustet for å kunne benytte en mer samfunnsnyttig logistikk i fremtiden.