Forsiden Nyheter Nytt havnestyre valgt
21. juni 2017

Nytt havnestyre valgt

Onsdag 14.juni ble det avholdt representantskapsmøte med valg av nytt havnestyre.


Representantskapet ledes av ordfører Bjørn Iversen fra Verdal kommune, og består av representanter for de 13 eierkommunene i Trondheim Havn Interkommunale Selskap. Normalt møtes representantskapet to ganger i året.

Hvert andre år avholdes valg av selskapets styre, med bakgrunn i valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen ledes av ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Se også: Slik er Trondheim Havn IKS organisert.

Onsdag 14.juni ble det avholdt valg av havnestyre for perioden 2017 - 2019, hvor Roar Arntzen ble valgt til ny styreleder. Arntzen er til daglig leder i Arntzen Propiedad AS og innehar bred erfaring fra styrearbeid. Arntzen har  også tidligere vært direktør for St. Olavs Hospital og Sintef.

Monica Haftorn Iversen (Trondheim) og ansattrepresentant Anita Veie, fortsetter fra foregående styreperiode. Også vara Oddvar Eide (Trondheim), vara Gisle Tronstad (Steinkjer) og Anita Bjørnbeth (Trondheim Havn) fortsetter i neste styreperiode som varaer.

Første styremøte blir avholdt tirsdag 27.juni.

Havnestyret 2017 - 2019:


Rolle Navn Representerer
Rolle Navn Representerer
Styreleder
Roar Arntzen
Trondheim Vara Oddvar Eide (gjenvalgt)
Trondheim
Nestleder:
Monica Haftorn Iversen (gjenvalgt)
Trondheim Vara Gunn Karin Hygen
Trondheim
Medlem Siv Tove Aune
Namsos Vara
Ingrid Juberg Moe
Levanger
Medlem Svein Eggen
Verdal Vara Gisle Tronstad (gjenvalgt)
Steinkjer
Medlem Trygve Berdal
Snillfjord Vara Ole Johan Svorkdal
Orkdal
Medlem Gunn Iren Berg Svendsen
Stjørdal Vara Kirsti Venn
Malvik
Medlem
Anita Veie (gjenvalgt)
Trondheim Havn
Vara  Anita Bjørnbeth (gjenvalgt)
Trondheim Havn
Medlem Eskil Pedersen
Trondheim Havn
Vara  Ingvar Lorentzen
Trondheim Havn