Forsiden Nyheter Nytt havneregulativ for 2017
2. januar 2017

Nytt havneregulativ for 2017

I havneregulativet finner du oppdatert informasjon om gjeldende avgifter og ansvarsforhold ved Trondheim Havn IKS.I havneregulativet finner du informasjon om
  • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS
  • alminnelige vilkår for tjenester ved våre havner
  • kaivederlag
  • varevederlag
  • kran- og maskintjenesterfortøyningsbistand ved hvert havneområde
  • avfallsmottak
  • korttidsleie av arealerstrøm og vannsnuhavnvederlag

Se ytterligere informasjon om havneregulativet og tilhørende dokumenter her.