Forsiden Nyheter Norges første hekkeplattform
10. mars 2017

Norges første hekkeplattform

Nå er Norges første hekkeplattform bygget og klargjort for storskarven som kommer til Trøndelag i mars og april.


De gamle jernpålene på Være har vært viktige rasteplasser for sjøfuglen i årtier, men av sikkerhetsmessige årsaker ble pålene fjernet i 2013. Ornitologene fryktet det vil svekke sjøfuglebestanden i Trøndelag.

Erstatter et gammelt avmagnetiseringsanlegg

«Værepålene» var gjenlevninger fra et avmagnetiseringsanlegg for tyske krigsskip under andre verdenskrig. Avmagnetiseringsanlegget skulle sikre skipene mot magnetiserte miner samtidig som kompassene om bord ble justert. Av sikkerhetsmessige årsaker ble pålene fjernet høsten 2013.

Trondheim kommune og Trondheim Havn gikk i høst sammen om å bygge en egen hekkeplattform for sjøfuglen som kompensasjon for rasteplassen som forsvant med pålene.

Værepålene – et av de viktigste hekkestedene


Tilholdet av storskarv i Trondheimsfjorden styres primært av mattilgangen, men gode overnatting- og rasteplasser er avgjørende for at arten finner området attraktivt. Derfor flyr skarvene lange avstander for å kunne sitte fredelig på sine faste rasteplasser.

Det er med bakgrunn i rapporten Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya, at Trondheim kommune så  nærmere på hvordan man kan forbedre betingelsene for sjøfuglen i Trondheimsfjorden. Det er særlig storskarv som har hatt fast rasteplass på Værepålene, men også ærfugl, siland, sjøorre, havelle, dvergdykkere, svartbak og teist har slått seg ned jevnlig på Værepålene. I tillegg er sjømerkene på Munkholmen og Saksvikskjæret populære tilholdssted. 

Nå håper Trondheim Havn og Trondheim Kommune at Norges første hekkeplattform kan bidra til at Trondheimsfjorden fortsetter å være et attraktivt hekkeområde for sjøfuglen.


Her lastes sekker med jord opp på plattformen.


  Jorda legges ut på plattformen for å gi trekkfuglene et godt og lunt hekkested på plattformen.

Klar for hekkesesongen.

Hekkeplattformen utenfor Væreholmen.