Forsiden Nyheter Nidelv bru reparasjonsarbeider sommer/høst 2018
27. april 2018

Nidelv bru reparasjonsarbeider sommer/høst 2018

Her følger en plan over reparasjonsarbeider på Nidelv bru sommeren og høsten 2018. Dette har relevanse for både bil- og båttrafikk.


Nidelv bru er en bru med trafikk av både bil og tog
I sommer (medio juni) og til et stykke ut på høsten (medio oktober) skal det utføres omfattende vedlikeholdsarbeider på Nidelv vegbru. Nidelv vegbru ligger nært inntil Nidelv jernbanebru. 

Det er kun på vegbrua det skal utføres arbeider. Det vil si at togtrafikken kan gå som normalt i hele anleggsperioden. Statens Vegvesen er byggherre for arbeidene som nå er ute på anbud. Entreprenør forventes å bli kontrahert i løpet av mai.

Stenging for biltrafikk på Nidelv vegbru
Bruen vil bli stengt for biltrafikk i perioden tidlig juli til rundt midten av august. 


Båttrafikken vil bli berørt i hele arbeidsperioden
Fra arbeidets oppstart vil det bli innført ny åpningsrutine for Nidelv bru. Det vil bli gitt anledning til åpning av Nidelv bru på to faste dager hver uke. Hvilke dager blir bestemt/kunngjort senere. Åpningen vil bli lagt til kveld ca. kl. 20.30, som tidligere.

Bruåpninger skal fortsatt bestilles via denne lenken: http://trondheimhavn.no/bruapning-skjema.aspx


Periode uten bruåpninger
Fra og med uke 35 til og med uke 39 vil det ikke være mulig for åpning av Nidelv bru. I denne perioden skal det utføres arbeider på bruklaffen og på maskineriet som gjør det umulig å manøvrere klaffen. 

 Trafikk under Nidelv bru i denne perioden vil gå som normalt for de som ikke trenger bruåpning.