Forsiden Nyheter Mangel på kaikapasitet rammer industrien på Orkanger
18. mai 2017

Mangel på kaikapasitet rammer industrien på Orkanger

Forrige uke måtte spoleskipet Deep Energy forlate havna på Orkanger fordi kaien måtte frigjøres til andre skip. Etter fire dager på motordrift ute i Orkdalsfjorden fikk skipet legge til på Turistskipskaia i Trondheim. Det er en lite ønskelig situasjon for Technip som eier skipet.


Viktig motor for offshorevirksomheten


Technip er hovedmotoren for offshorevirksomheten på Orkanger, med rørbaser flere steder  i verden; en i Angola, en i USA, en i Skottland og en på Orkanger. Norge er verdens tredje største leverandør av gass, og Europas nest største - etter Russlang. Fortsatt forventes høy produksjon i årene framover, og Technip på Orkanger har en helt sentral rolle i gassutvinning verden rundt. Flaggskipet Deep Energy, som ble i 2013 bygget med Technips egenutviklede leggeutstyr på akterdekket, tilbyr en helt unik løsning for rørlegging i dype farvann. Nå frykter Technips Spool Base Manager, Tore Håbrekke, at vedvarende logistikkutfordringer kan påvirke lønnsomheten i prosjektene på Orkanger.

- Påvirkes prosjektene negativt, vil det være nærliggende at selskapet flytter prosjekter til Skottland, noe vi selvsagt ikke ønsker, sier Håbrekke til Avisa Sør-Trøndelag.

Les artikkelen i Avisa Sør-Trøndelag her.

Vil bygge ut Grønøra øst


Teknisk sjef i Trondheim Havn, Geir Ove Sumstad, er fullt klar over mangel på store kaier og de utfordringene dette skaper for industriaktører og andre som jevnlig benytter havna.

Nå venter man på behandling av reguleringsplan for Grønøra øst.  Der er det foreslått utbygging av det østlige området for å imøtekomme det volumveksten på rør- og tømmerlast.

- Vi har jobbet i flere år for å få til en god løsning for næringslivet på Orkanger. Dette arbeidet har ført fram til den foreslåtte reguleringsplanen på Grønøra øst, forklarer Sumstad.

- Det er viktig at vi som havn bidrar til å styrke sjøtransporten og øke overføringen av gods fra vei til sjø. Når næringslivet opplever vekst, vil det bety økt behov for sjønært areal og kaikapasitet. Det er vår jobb å ivareta dette, sier Sumstad.

Reguleringsplan for Grønøra Øst skal behandles i kommunestyret i Orkdal 31.mai.


Deep Energy måtte legge til kai ved Turistskipskaia i Trondheim i forrige uke på grunn av kapasitetsproblemer på Orkanger. Planen er å hente rør på Orkanger 20.mai.