Forsiden Nyheter Krigsseilerne under verdenskrigen
8. mai 2017

Krigsseilerne under verdenskrigen

Krigsseilerne hadde en helt spesiell rolle under andre verdenskrig. Frigjøringdagen markerer avslutningen på et tøft kapittel for sjøfarten.


Hvem var krigsseilerne?

En krigsseiler var først og fremst en betegnelse som ble brukt om mannskapet ombord i norske handelsskip under første og andre verdenskrig. Under andre verdenskrig spilte krigsseilerne en helt sentral rolle, og er vurdert som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten.

Under ekstremt vanskelige forhold fraktet norske handelsskip drivstoff, krigsmateriell og andre varer - først og fremst over Atlanterhavet, men også i Middelhavet, Indiahavet og det vestlige Indiahavet.

Ikke sjelden havnet de norske handelsskipene i kryssilden fra de tyske torpedoene, og de norske krigsseilerne arbeidet under konstant fare for voldsom død, hjelpeløshet og forsvarsløshet overfor fientlige fly- og ubåtangrep.

Fram til frigjøringen 8.mai 1945, mistet 3700 krigsseilere i uteflåten livet, mens 473 skip gitt tapt.


FV: Per Einar Barstad og Wilfred Johnsen fra Sjømannsforeningen i Trondheim


Forsvaret tar oppstilling til minne om de kjempende og falne krigsseilerne under andre verdenskrig.


Det er ikke mange tidsvitner igjen fra krigsseilernes generasjon.


Trafikkinspektør Roar Johnsen og tidligere ass. havnekaptein og daglig leder for Sjømannsforeningen, Per Einar Barstad foran krigsseilermonumentet.