Forsiden Nyheter Klart for pionerprosjekt i Trondheimsfjorden
30. september 2016

Klart for pionerprosjekt i Trondheimsfjorden

I dag signerte Trondheim Havn samarbeidsavtalen som etablerer Trondheimsfjorden som testsite for autonome fartøy. Med NTNU, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, MARINTEK og Maritime Robotics bokstavelig talt i samme båt, blir forskningssamarbeidet et pionerprosjekt i internasjonal sammenheng.


- Havnas utvikling må gå i takt med teknologiske endringer og transportens medium både til lands og vanns. Hvordan vi skal håndtere logistikk og distribusjon i framtida er viktige tema, sier havnedirektør Einar Hjorthol. 

Autonome fartøy har lenge vært tema blant forskere og logistikkaktører. Mindre utslipp, lavere driftskostnader og bedre sikkerhet er noen av fordelene det pekes på ved å automatisere operasjoner på skip. Med denne unike samarbeidsavtalen er fremtidas førerløse fartøy nærmere enn man tror.

Kongsberg Seatex AS, NTNU Marintek, Kongsberg Maritime AS, Maritime Robotics AS og Trondheim Havn, er alle sentrale aktører innen utvikling og anvendelse av avanserte løsninger for navigasjon og nye konsepter for framtidens skip og andre fartøyer. Når fagmiljøene nå samles vil Norge være først i utviklingen av ny kunnskap og nye løsninger som vil prege skipsbygging verden over. 

- Trondheim er i en unik posisjon med et stort universitets- og forskningsmiljø, men også med et stort maritimt miljø som er ledende internasjonalt. Det er derfor naturlig at Trondheim Havn deltar som en aktiv medspiller
og tilrettelegger når kunnskapsintensive miljø samler seg om sjøfart, sier Hjorthol.
 

Autonom revolusjon for shipping


Autonome skip vil ha en revolusjonerende påvirkning på shipping, mener avtalepartnerne. I dag kan ulykker på sjø bety enorme konsekvenser for både mennesker og miljø, og kostnadene ved opprydning kan komme opp i milliardklassen. Autonome fartøy kan også få innvirkning på kai- og havnestruktur i framtida.

- Automasjon kan redusere utslipp fra skipsfarten med 50 % og forbedre transportsystemet, forklarer seniorforsker ved Sintef Marintek, Ørnulf Rødseth og drodler rundt muligheten for autonome skip som kan frakte containere mellom Trondheim og Orkanger.

Trondheimsfjorden er først ut som testbase men blir det neppe eneste fjord som tas i bruk til
testing og utvikling av autonome fartøy. Neste uke blir også Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) etablert i forbindelse med en konferanse om autonome skip som holdes i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo, 4.oktober. Dermed er det skapt en nasjonal samarbeidsplattform hvor ideer kan utveksles, felles problemer løses og hvor nye relasjoner kan etableres innen autonom teknologi for sjøfart.  

Se mer om forskningssamarbeidet og Norsk forum for autonome fartøy her


Historisk: Her signeres den samarbeidsavtalen som sikrer Trondheimsfjorden som testarena. F.V. Einar Hjorthold (Trondheim Havn), Johan Hustad (NTNU) og Vegard Evjen Hovstein (Maritime Robotics AS).


Med økt digitalisering og økt automasjon kan transportsystemene bli mer sømløse og varestrømmen mer oversiktelig.
Spørsmålet er ikke om - men når dette er realiserbart. (Foto: Chalmers Universitet)


Forskningsfartøyet Gunnerus har i en årrekke vært med på testsamarbeid med Maritime Robotics, og var også med i dag da en autonom unnamanøver ble demonstrert i Trondheimsfjorden.


Maritime Robotics førerløse minibåt ble satt på kollisjonskurs med NTNU's forskningsskip Gunnerus for å teste hvordan en unnamanøver løses autonomt (Foto: Kongsberg)Slik reagerer framtidas førerløse fartøy når de er på kollisjonskurs.