Forsiden Nyheter Kick off for Vareeierforum
27. september 2016

Kick off for Vareeierforum

Tirsdag ble regionens første Vareeierforum sparket i gang. Flere trønderbedrifter samlet seg rundt bordet for å diskutere mulighetene for overføring av gods til sjø.


- Så langt har vi avholdt rundt åtte regionale Vareeierforum i Norge. Vareeierne er spente og positive til å se på hvilke synergier de kan få av å samle seg, forteller Hans Kristian Haram. Som direktør for Short Sea Promotion Centre har han tatt en aktiv rolle i etableringen av Vareeierforum.

Tirsdag var seks vareeiere samlet hos Trondheim Havn for å se på potensialet i sjøtransport. Felles for de alle er at pris og effektiv vareflyt er avgjørende for valg av transportform.

I dag går tre fjerdedeler av dagens godstransport i Europa på vei. I Norge utgjør godstransport på vei drøyt 50 prosent.
Befolkningsvekst betyr økt konsum og økt godstransport, men medfører også miljømessige, sikkerhetsmessige og logistiske utfordringer med dagens transportmiddelfordeling. Det er derfor en overordnet og tverrpolitisk målsetning om å overføre en større andel gods fra vei til bane og sjø.

- Det er viktig å ta kunden på alvor, understreker Haram.

- Neste steg blir å se på hvilke volum den enkelte vareeier har, og se nærmere på aktuelle transportkorridorer og hvilke synergier man kan få av å samarbeide om godsstrømmene, sier han videre.

Om Vareeierforum
  • 60 medlemsbedrifter i Norge
  • Organisert i regionale og nasjonale fora
  • Gratis medlemsskap
  • Fokus på dør-til-dørtransport med intermodale løsninger
  • Skal bidra til bedre vareflyt og logistikkløsninger

 Se også vareeier.no


- Kan generere flere transporttilbud


Også havnedirektør Einar Hjorthol ønsker vareeierne velkommen til tettere dialog om transportløsninger.

-Det er utrolig nyttig å samordne transporten og det er også aktuelt å utvide kretsen av vareeiere som naturlig inngår i en slik diskusjon. Vi vil ta til oss det som kommer opp av innspill. Et annet viktig
poeng er også at volum genererer transporttilbud og det kommer vareeierne til gode, understreker Hjorthol.


Vil du vite mer om vareeierforum i Trøndelag?


Kontakt Ann Iren Holm Rise på tlf. 986 70 574 | rise@trondheimhavn.no


Fv:Aleksander Berg Heimdal Granitt & Betong, Helen Fossum Asbøll Washington Mills, Lars Inge Fenes Kremmerhuset, Hans Kristian Haram Shortsea Promotioncenter/Vareeierforum, Einar M. Hjorthol Trondheim Havn, Rolf Aarland Vareeierforum, Ann Iren Holm Rise Trondheim Havn, bak Kristi Østensjø Trondheim Havn, Camilla N. Lønvik Norsk Stål Midt-Norge, Siri Krigsvoll Gisle Krigsvoll, Svein Kåre Aune Trondheim Havn