Forsiden Nyheter Industriboom i Orkanger havn
13. april 2010

Industriboom i Orkanger havn

Havna på Orkanger kan se frem mot en rivende utvikling fremover. Solcelleprodusenten Fesil Sunergy har allerede kjøpt tomt på Grønøra Vest av Orkdal kommune, og nå ønsker også Norgesfôr Orkla å bygge egen fabrikk på havna.

Begge bedriftene vil føre med seg betraktelige godsvolum på sjø over Orkanger havn. Bare etableringen av en fôrfabrikk vil årlig fjerne tusen vogntog fra veiene.


Fesil
Fesils anlegg på Lilleby i Trondheim (Foto: Fesil).
Avtalen om salg av tomt til Fesil Sunergy ble undertegnet av firmaet 24. februar, og av Orkdal kommune i mars. Fesil Sunergy vil ta beslutningen om etablering av fabrikk for produksjon av solcellesilisium i Orkdal i løpet av året.

I første omgang er det snakk om en produksjon som krever rundt 150 arbeidsplasser. Fullt utbygget vil dette være en av de største industriutbyggingene i Norge i moderne tid, ifølge Avisa Sør-Trøndelag.

–En fullskalafabrikk på Orkanger har et potensial for å sysselsette inntil 500 personer, har administrerende direktør Thorstein Abrahamsen uttalt i en pressemelding.

Et anlegg i fullskala vil ifølge Industrien ha potensial for en årlig produksjon av solcellesilisium som, anvendt i solceller, vil produsere to terawattimer (TWh) fornybar energi årlig. Dette tilsvarer 45 prosent av elektrisitetsforbruket i Sør-Trøndelag fylke, og er cirka 50 prosent mer enn kraftforbruket i fylkets to smelteverk, Elkem Thamshavn og Fesil Holla Metall

Fôrproduksjon på havna?


Plassering av Norgesfôr Orkla
Her ønsker Norgesfôr Orkla å etablere seg.
Også Norgesfôr Orkla ønsker å etablere seg i Orkanger havn, med en egen fabrikk for fjørfefôrproduksjon. Daglig leder Eivind Sæther bekrefter overfor Avisa Sør-Trøndelag at det arbeides med planer for et nytt fôrproduksjonsbygg på Trondheim Havns område. Det står foreløpig på finansieringen, som lederen har håp om at skal falle på plass om ikke lenge.

Sæther begrunner ønsket om en havnenær lokalisering med både miljømessige og økonomiske gevinster.

–Mens råstoffene til kraftfôrproduksjonen sendes med bil, kan Norgesfôr Orkla med en fabrikk på havna vri transporten over på sjø. Det vil innebære en veldig stor miljøgevinst, sier Sæther til avisa. –På årsbasis innebærer det at last tilsvarende tusen vogntog kan fraktes sjøveien.

Sæther anslår videre at de med en lokalisering på havna vil kunne halvere transportkostnadene sine.