Forsiden Nyheter Idemyldret og debatterte om Nyhavnas fremtid
15. september 2017

Idemyldret og debatterte om Nyhavnas fremtid

Over hundre påmeldte var med på seminaret "Nyhavna som arena for nyskaping". Der ble det snakket om status i dag, og de fremmøtte fikk høre hvordan lignende prosjekter har blitt satt igang andre steder i Europa.


Nyhavnas fremtid interesserer mange. Og flere tok turen til E.C. Dahls Bryggeri i forkant av Kulturnatt for å høre erfaringer fra Danmark, Finland og Nederland om konvertering av industri- og havneområder. Arrangementet var en del av Kulturnatt fredag 15. september. Målsetningen var å legge til rette for idemyldring og tankespinn rundt hvordan fremtidig byutvikling av området kan se ut.Tove Kulseng, eiendomssjef i Trondheim Havn, ga en introduksjon til statusen i dag rundt byutviklingen av Nyhavna, som må gjennomføres i tett samspill med Trondheim kommune. Deretter ga møteleder Monica Stendahl Rokne fra Cirka Teater ordet videre til Juul Wendell fra Institut for X. Han fortalte om utviklingen av det nedlagte godsbaneområdet i Aarhus, og hvordan et kulturelt mangfold har fått lov til å springe ut gjennom dugnadsånd og aktivisering av innbyggerne. 

Også Truls Ramberg fra KORO - kunst i offentlige rom - snakket om hvordan kunsten kan bringes inn og tas i bruk som en del av bybildet. Kunstinitiativ som igangsetter for byutvikling, fortalte Ramberg, åpner muligheter for å skape et eget uttrykk, ved blant annet å nyttiggjøre seg av steder som ikke har noen åpenbar praktisk funksjon til å skape et nytt byrom.Kaisa Spilling fortalte om Kalasatama Smart City, og hvordan havneområdene i Helsinki har blitt brukt som testarena for smart byutvikling. Hun fortalte om hvordan de i Kalasatama jobber med å teste ut og eksperimentere med teknologiske innretninger i bybildet, og hvordan filosofien om "flexi space" er ment å åpne opp og frigjøre kontorplass og lokaler til de som til enhver tid behøver det.

Videre snakket Sascha Glasl om det historiske havneområdet Stadhaven Minerva, og hvordan de har forsøkt å skape et bærekraftig rom for kreative næringer ved havna i Amsterdam.

Innspillene og mulighetene rundt Nyhavnas fremtid er mange, og med ideer fra store deler av Europa, alle med ulik tilnærming, fikk de fremmøtte impulser å ta med seg på veien videre.