Forsiden Nyheter Historisk industrisamarbeid om havneutbygging
29. juni 2017

Historisk industrisamarbeid om havneutbygging

Norcem og Verdalskalk inngikk i dag avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. Utbyggingen har en kostnadsramme på 150 millioner kroner og innebærer at skipsstørrelsen som brukes til transport av kalkstein kan mer enn dobles.


Gjennom selskapet Kalkkaia AS har Norcem og Verdalskalk inngått langsiktige avtaler om leie og drift av havneanlegget på Verdal. Trondheim Havn er byggherre og står for utdyping og utbygging av det nye havneanlegget på Verdal. Norcem og Verdalskalk står for investeringen av anlegg for håndtering og lasting av kalkstein på land.

- Et av suksesskriteriene for utbyggingen av havneanlegget er det gode samarbeidet mellom Norcem, Verdalskalk og Trondheim Havn. Denne typen installasjoner er samfunnsøkonomisk viktig, sier Einar Hjorthol, direktør for Trondheim Havn.

Med utvidelsen av kaiområdene økes lagerkapasiteten for kalkstein. I tillegg skal den nye delen av havna mudres for å kunne ta i mot skip på opptil 60 000 dwt., noe som innebærer en betydelig økning av skipsstørrelser og lastekapasitet.

- Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, understreker Hjorthol.

Verdiskaping i regionen

Det er den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen som muliggjør utbyggingen. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, og potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.

I dag genererer aktiviteten i Tromsdalen ca. 177 millioner kroner i skatt, kjøp av varer og tjenester lokalt, bergleie, havneavgift, lønn, o.l. De 95 ansatte i kalkvirksomheten i Verdalsregionen genererer 2 – 3 arbeidsplasser pr. ansatt i ringvirkninger. Nå planlegger Verdalskalk og Norcem økt aktivitet basert på forekomsten i Tromsdalen.

Råvare til en rekke samfunnsnyttige produkter

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement. Norcem er landets eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, i tillegg til et nettverk av silostasjoner langs kysten.

– Betong er et av våre viktigste byggematerialer, og det utgjør fundamentet i nesten all infrastruktur i samfunnet. Kalk fra Verdal er, og vil være, en sentral råvare i vår sementproduksjon i et svært langt perspektiv, sier Trond Kaasa, gruvesjef i Norcem.

Vil ha mer frakt på sjø

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen turnerer i disse dager Norge på langs for å få innspill i forbindelse med Nasjonal Transportplan som nylig ble lansert. Turen innom Verdal havn ga anledning til å rette fokuset på sjøtransport og betydningen av god infrastruktur for å sikre regional utvikling og vekst.

- Vi ønsker å stimulere til flere fraktlinjer på sjø. Samtidig trenger vi gode veier til havna. Vi må bygge etter rett kapasitet, sa Solvik-Olsen i sin tale.

Utbygging av det nye havneområdet vil igangsettes denne høsten.


Kalkforekomsten i Tromsdalen er et av Europas største og reneste forekomster.Potensialet er på flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå.


Med litt "håndspåleggelse" fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom avtalen formelt vel "i havn".


Det ble også anledning til en befaring på kalkkaia.