Forsiden Nyheter Foreslår over 16 millioner til Sistranda
12. oktober 2017

Foreslår over 16 millioner til Sistranda

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen et tilskudd på over 16 millioner til Sistranda fiskerihavn på Frøya.


Regjeringen har foreslått å bevilge 31,1 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,650 millioner kroner på posten.


Havbruk og fiske er viktige næringer på Frøya. I budsjettet for 2018 ligger forslag til økt tilskudd til fiskerihavna.

Av dette er det foreslått 16,237 millioner kroner til Sistranda fiskerihavn; til kai, molo og utdypning på stedet.

Frøya kommune er en av Trøndelags viktigste fiskerikommuner og har en produktiv havbruksnæring, som utgjør omlag 50% av verdiskapingen på øya. I tillegg er det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri knyttet til havbruk og annen avledet virksomhet.

Fylkesvis oversikt over samferdselsdepartementets prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018.