Forsiden Nyheter Felleskjøpet satser i Trøndelag
10. februar 2017

Felleskjøpet satser i Trøndelag

Med ny gjødselsterminal på Verdal, og nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer, går det mot et spennende år for Felleskjøpet i Trøndelag. Sentralt i satsingen er nærheten til kai og ny teknologi.


Oppgraderer anlegg på Verdal


I flere år har Felleskjøpet ligget side om side med kalkindustrien på Trondheim Havn Verdal. I 2010 begynte sonderingene med Trondheim Havn for å finne alternative løsninger som sikret langsiktighet og utviklingsmuligheter for Felleskjøpet i havneområdet. Nå er løsningen på plass, og i oktober skal et nytt gjødselsanlegg stå driftsklart.  

- Vi må oppgradere gjødselterminalen slik den står i dag. Dagens tomt er i overkant stor for vårt behov og fører til at vi kjører lange avstander med truck og hjullaster. I tillegg er vi omgitt av steinindustri på begge sider – med de utfordringer dette medfører, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri, forteller Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i Felleskjøpet i en presseuttalelse.

Mer moderne drift med helautomatisk robot for fylling av storsekker gjør det nye anlegget langt mer effektivt i håndteringen av gjødsel. Eksisterende tankpark flyttes og kompletteres med selvbetjent utlasting.


Nytt ThermoSeedanlegg i Steinkjer


Også Steinkjer står for tur i Felleskjøpets Trøndelagssatsing. ThermpSeed-behandling av såkorn er et viktig miljøtiltak som Felleskjøpet var tidlig ute med. Den nye metoden erstatter tradisjonell beisingen med gift som skal hindre at sykdommer spres med såkorn. Under ThermoSeed-behandlingen vil såkornet bli pasteurisert med varme og damp før det tørkes og fylles i sekker. ThermoSeed-anlegget på Steinkjer blir landets andre av sitt slag.

– Vi har svært god erfaring med ThermoSeed etter fem års drift på Holstad. Dette har vært en viktig investering for hele landbruket og et eget anlegg har vært etterspurt i Trøndelag i flere år. Det er derfor med stor entusiasme vi nå kan lansere at et helt nytt anlegg vil åpne i Steinkjer til høsten, sier John Arne Ulvan, konserndirektør i Felleskjøpet i en pressemelding.

Står sterkt i Nord-Trøndelag


Landbrukets leverandørnæring står sterkt i Nord-Trøndelag. Det viser Felleskjøpets ringvirkningsanalyse fra 2016. Samlet sett står bedrifter som leverer varer og tjenester til bøndene i fylket for en verdiskapning på 714 millioner kroner årlig. 940 personer er sysselsatt i landbrukets leverandørnæring i Nord-Trøndelag. I tillegg sysselsetter landbruket i fylket 4140 personer.


Se ringvirkningsanalysen her.


Beliggenhet ved havn sentralt


Både i Trondheim, Verdal og Steinkjer ligger Felleskjøpet ved kai og tar store deler av sine råvarer inn med båt. I tillegg vurderer Felleskjøpet å etablere et stort maskinsenter i Nord-Trøndelag. I dagens papirutgave av Steinkjer-avisa sier fabrikksjef for Felleskjøpet Agri Steinkjer dette:

–Vi er heldig som har havn,også med tanke på en grønn profil. Vi halverer transportkostnadene på råvarene som skal inn, med å bruke skip. Og vi har mulighet til å bruke sjøtransport i enda større grad – på traktorer, maskiner og mere til. Noe som igjen kan føre til en utbygging av havna i byen. Vi har vært i kontakt med havnevesenet.

Felleskjøpet har flere ganger benyttet sjøtransport til ro-ro-last tidligere. Nå planlegges et stort maskinsenter i Nord-Trøndelag,