Forsiden Nyheter Enova-støtte til verdens første autonome containerskip
4. oktober 2017

Enova-støtte til verdens første autonome containerskip

Tildeler 133 millioner i støtte til arbeidet med Yara Birkeland, verdens første førerløse, hel-elektriske skip.


Det er Yara og Kongsberg som står bak prosjektet som tar sikte på å utvikle verdens første førerløse og hel-elektriske containerskip. En modell av skipet ble testet i SINTEF Oceans havnebasseng i Trondheim forrige uke, og Enova går nå inn med en støtte på 133 millioner til prosjektet.

- Interessen for autonom transport er stor, men samtidig er mange skeptiske til om det er mulig i praksis og om det er trygt. Det aller viktigste dette prosjektet vil bidra til, er å vise at selvkjørende godstransport til sjøs er gjennomførbart, og gir de effektene vi ønsker, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Yara Birkeland blir det første norske autonome skip i drift. Illustrasjon: Kongsberg Gruppen

Skipet, som får navnet Yara Birkeland, har en kapasitet på 105 TEU (20 fots container) og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig, skriver Enova i en pressemelding.

Offentlig-privat samarbeid
For Yara, som har gjort beregninger på at flytting av gods fra vei til sjø ikke vil være lønnsomt før både fartøy og logistikk både er hel-elektrisk og autonomt, senkes dermed den økonomiske risikoen ved prosjektet: 

- For oss i det private næringsliv er det en nødvendig trygghet å ha myndighetene ved vår side når vi utvikler ny teknologi og skaper nye næringer. Det gir oss mulighet til å være vågale. Yara Birkeland er et svært godt eksempel på offentlig-privat samarbeid i praksis, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

 
Transport utgjør ifølge Enova rundt en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. 

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned mot tilnærmet null. Da behøver vi prosjekter som er i stand til å endre markedet – prosjekter som har potensial til å bane vei for andre og øke takten på omstillingen i sin sektor. Det er akkurat det vi tror verdens første autonome og hel-elektriske containerskip vil gjøre, sier Nakstad.

 Yara er i dialog med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket om dispensasjoner for å kunne sjøsette et skip uten mannskap.

Erfaringene med Yara Birkeland, som etter planen skal sjøsettes rundt årsskiftet 2018/2019, blir dermed viktig i utformingen av et nasjonalt regelelverk for autonome fartøy.

- Det gjør farvannet mer forutsigbart for fremtidige autonome fartøy. Da snakker vi markedsendring, sier Nakstad.