Forsiden Nyheter Bygger ut Kiskaia i Namsos
20. juni 2017

Bygger ut Kiskaia i Namsos

I oktober skal "nye Kiskaia" stå ferdig. Utvidelsen vil komme både tømmerindustri og andre næringer i Nord-Trøndelag til nytte.


Prosjektet ble startet allerede i 2013 og har en kostnadsramme på 17 millioner kroner, hvorav 1,8 millioner finanseres av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og 9 millioner støttes av Statens landbruksforvaltning. Resten av regninga står Trondheim Havn IKS for.

–  Med den nye Kiskaia vil  vi  stå  langt  bedre  rustet  til  å  få  en  mye  bedre  infrastruktur  til  frakt  av  blant  annet  tømmer  her,  sier  havneinspektør  Kjell  Morten  Hågensen.

Om lag 400 meter stålrør skal nå bores ned i Namsenfjorden for å utvide arealet på Kiskaia med 24 meter. Med det nye arealet kan havna i Namsos håndtere mer gods, og ta i mot langt større skip enn tidligere. Det betyr mye for næringslivet i Namsos.

- Den nye Kiskaia vil være flerbrukskai. Tyngre last som ikke egner seg for vei, blant annet betongelementer som lages rett ved, vil skipes ut her. Nærhet til industrien er viktig, forklarer Hågensen.

- Det kan også bli mer attraktivt for cruiseskip å legge til når vi nå kan tilby større cruisefasiliter. Neste år venter vi to cruise til Namsos, sier Hågensen videre.

Vanskelig grunn


En utvidelse av kaia på 24 meter kan virke marginalt mot de største infrastrukturprosjektene som regionen står overfor, men prosjektet er likevel relativt komplekst. Normalt trykkes stålpæler ned i sjøbunnen, men sensitiv grunn gjorde at Trondheim Havn måtte finne en annen løsning for utvidelsen i Namsos.

- Det fordyrer prosjektet at vi må skru ned stålpælene i stedet for å trykke de ned slik vi normalt gjør, men det må til for å unngå ras under vann. Det er få aktører i Norge som kan utføre slike typer oppdrag. Til dette prosjektet har vi fått hjelp av Hallingdal Bergboring, forteller prosjektleder Odd Helge Søraunet.

- Det er montert egne poretrykksmålere i grunnen som sender informasjon om trykkendringer til Norconsult i Trondheim. Målerne er så fintfølende at de fanger opp flo og fjære, sier Søraunet.

Den nye Kiskaia er ventet ferdigstilt i oktober.


Kiskaia utvides med 24 meter og vil fra høsten kunne håndtere både større skip og større last.