Havnestyre

Sist oppdatert 20.10.2016

Styreleder

Otto Frøseth


Trondheim

Daglig virke:
Direktør Venture i Investinor

Vara: Oddvar Eide


Nestleder

Torunn Utvik Molberg

Verran

Daglig virke:

Vara: Elisabeth K. Balstad, Leksvik


Styremedlem

Inger Johanne Flønes


Orkdal

Daglig virke:
Seksjonsleder for arbeidsgiverseksjonen ved St. Olavs Hospital

Vara: Kirsti Venn, Malvik


Styremedlem

Svein Ivar Larsen


Verdal

Daglig virke:
Daglig leder i Proneo

Vara: Gisle Tronstad, Steinkjer


Styremedlem

Monica H. Iversen


Verran

Vara: Gunn Karin Hygen, Trondheim


Styremedlem

Tor Jakob Reitan


Stjørdal

Daglig virke: Leder, Børstad Transport

Vara: Olav Norberg, Levanger

Ansatterepresentanter


Styremedlem

Bernt T. Langolf


Ansatterepresentant


Styremedlem

Anita Veie


Ansatterepresentant


Førstevara

Per Bakken


Vara for ansatterepresentanter

Anita Bjørnbeth Andrevara

Anita Bjørnbeth


Vara for ansatterepresentanter